Capaciteit review


Periodieke capaciteit reviews geven u inzicht in de server resources en hoe uw systemen er voorstaan. Door trendanalyse krijgt u inzicht in de bezettingsgraad van bijvoorbeeld schijfgebruik (IOPS, SAN), CPU en geheugen. Dit biedt u de mogelijkheid om problemen te voorkomen en uw performance te optimaliseren over de gehele infrastructuur. Lees hier onze business cases

 

De basis van de Go-Que Capaciteit review begint bij een eenmalige meting over 40 dagen voorafgegaan door een intakegesprek en afgesloten met een adviesgesprek. U krijgt van ons een rapportbundel, bestaande uit:

 

  1. Capaciteit vs utilisatie  rapport. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn van de diverse servers en wat de gemiddelde belasting is over de meetperiode.
  2. Periodieke IOPS meting. Een rapport dat per uur inzicht geeft in de benodigde lees/schrijf behoefte van de diverse servers.
  3. Probleem Advies rapport. Welke systemen hebben resource problemen of vertonen een afwijking ten op zichten van de norm en welke problemen kunt u op korte termijn verwachten. U vindt hier een voorbeeld.

 

De basis rapportage kan worden uitgebreid met een willekeurige interval. Optimaal is een kwartaalmeeting hierbij worden de verzamelde gegevens verwerkt in overzichtelijke trendrapportages waarbij stijgingen en dalingen per periode inzicht geven in het gebruik van de systemen. U vindt hier een voorbeeld.

 

De Go Que capaciteit review kan op vele platformen plaats vinden. Hier vindt u een lijst met platformen waar de meting succesvol zijn uitgevoerd.