Initialisatiefase


Projecten komen voort uit een probleem, te kortkoming of het niet meer rendabel zijn van de huidige oplossing. Voordat er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot het project (de investering) is het raadzaam om het traject door te laten rekenen. Budgetraming, offerte vergelijk, ROI, doorlooptijden en valkuilen worden inzichtelijk gemaakt.


Go-Que levert met haar Pre-Sales Consultancy een onafhankelijke kijk op ieder ICT project.


Prijzen vanaf € 1.250,–