Performance Review


 

 

Periodieke Performance Review geeft u inzicht in de server resources en laten u zien hoe uw systemen er voorstaan.
Trendanalyse toont u pieken en dalen in bijvoorbeeld schijfgebruik (IOPS, SAN), CPU en geheugenwachttijden. Inzicht in een aantal kritieke systeem-parameters, biedt u de mogelijkheid om problemen te voorkomen en uw performance te optimaliseren.

 

Een gemiddeld Windows of  Linux systeem heeft enkele honderden performance parameters. Goed en gedegen vastleggen van deze parameters, vervolgens interpreteren en presenteren in trends en rapportages is onze expertise.

 

 

Wat wij bieden

Go-Que biedt u een methodische, gestructureerde en onafhankelijke rapportage. Uw systemen worden qua utilisatie en performance zo in kaart gebracht dat u in een oogopslag ziet waar de knelpunten zitten.

 

 

 

Werkwijze Go-Que 

Een Go-Que Performance-Review begint met een intakegesprek. Vervolgens voeren we een eenmalige meting (basismeting) uit over een periode van vier weken. Aan het eind van deze periode volgt de rapportage en een afsluitend adviesgesprek met een presentatie van onze bevindingen.
In onderstaand figuur vindt u een overzicht van het verloop van de Go-Que Performance-Review.

 

 

 

 

De Rapportage

U ontvangt van ons een rapportbundel, bestaande uit:

 1. Capaciteit vs. Utilisatie rapport.
  Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn van de diverse servers, de capaciteit en wat de gemiddelde belasting is in de meetperiode.
  Een voorbeeld vindt u hier.

 

 1. Periodiek IOPS rapport.
  Dit rapport laat per uur (gemiddeld over de meetperiode) de benodigde IOPS behoefte van de diverse servers zien.
  Een voorbeeld vindt u Klant_periode01_IOPS

 

 1. Probleem Advies rapport.
  In dit rapport stellen wij vast welke systemen resource problemen hebben en/of welke systemen een afwijking ten op zichte van de norm vertonen. Ook maken wij duidelijk welke problemen u op korte termijn kunt verwachten.
  Een voorbeeld vindt u hier .

 

 

Vervolg review

De basisrapportage kan natuurlijk worden uitgebreid. Een optimale interval is een kwartaalmeting. De verzamelde gegevens worden verwerkt in overzichtelijke trendrapportages. De stijgingen en dalingen in de verschillende periodes maken het gebruik van de systemen duidelijk. Een voorbeeld vindt u hier.

 

 

Wanneer meten?

Het is raadzaam een Go-Que Performance-Review te laten uitvoeren

 • voordat een nieuw systeem (baseline) in gebruik wordt genomen.
 • vóór en na een significante verandering. Denk aan een nieuw SAN, aan migratie naar een nieuwe versie van Windows, of aan generieke hard- en software updates.
 • voor een geplande overgang naar een Cloud. Als u weet welke resources verbruikt worden, kunt u immers efficiënter inkopen.
 • tijdens klachten bij Citrix, Oracle, SQL, VMWare, ITRIS of andere applicatieketens.
 • voor het aangaan van een virtualisatie traject.

 

 

Kosten

De kosten voor een review zijn afhankelijk van de frequentie en het aantal servers dat geanalyseerd moet worden en de omvang van de achterliggende storage Een basisanalyse tot 50 servers, inclusief een rapportagebundel en een performance consult is er al voor € 1,150. De Go-Que Performance-review is geheel agent-less. Dit heeft als voordeel dat er binnen een halfuur al data wordt verzameld en dat het gehele proces geen storingen kan veroorzaken aan uw omgeving. Tevens kan de Go-Que Performance-review op vele platformen plaats vinden. Hier vindt u een lijst met platformen waar de meting succesvol zijn uitgevoerd.