Project ondersteuning


 

ICT projecten starten, uitvoeren en overdragen aan de beheerder is moeilijk voor iedere organisatie, groot of klein. Zoek in Google naar ‘it projecten mislukken‘ of ‘it projecten falen’ en je wordt beloond met bijna 200.000 artikelen. Naar schatting overschrijdt 70% van de projecten budget en planning, daarvan haalt zelfs 17% de eindstreep niet eens. Denk aan het koppelen van de Politiekorpsen en het elektronisch patiënten dossier. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat dit natuurlijk zeer omvangrijke en complexe projecten zijn en rusten op overheidsgeld. Daardoor zijn de financiële consequenties minder voelbaar voor de direct betrokkenen. In het bedrijfsleven is de succesratio beter, niet veel, daar zijn budgetoverschrijdingen vaak direct voelbaar.

 

Speciaal ter verhogen van de slagingskansen heeft Go Que een aantal diensten ontwikkeld die uw IT projecten ondersteunen. Geen projectleiders of managers maar een sparringpartner voor u, de ondernemer. Samen met u nemen wij het verloop van het project door en beoordelen de ontwikkelingen, vorderingen en eventuele keuzes die uw leverancier maakt.

 

Onze ondersteunende producten zijn ingedeeld naar gelang het stadium van het project.

 


[ws_table id=”1″]
 

Nieuws

[layout show=”2″]