Project Readiness


De Uitdaging: Is uw organisatie klaar om een project succesvol uit te voeren en uiteindelijk in beheren te nemen?

 

Readiness Assessment

Een project readiness assessment is een pre-project start-up (pre-productie) onderzoek dat de algemene paraatheid van project medewerkers, organisatie en infrastructuur evalueert. Focus van het onderzoek ligt op het aanvangen van een project en/of het in productie zetten van nieuwe IT dienstverlening. Via het dashboard wordt inzichtelijk gemaakt welke aandachtsgebieden te kort komen.

 

Waarde van een Readiness Assessment: Een project readiness assessment stelt u instaat de kans van slagen van uw project te verhogen. Dit door knelpunten te identificeren in: Planning, informatievoorziening, documentatie, organisatie en communicatie. Zijn de knelpunten eenmaal bekend dan kan daarop door de projectgroep gestuurd worden. Kenmerken per aandachtsgebied – voor zover relevant – die getoetst worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Capaciteitsplanning
 • Deployment van omgevingen (handmatig of via geautomatiseerd)
 • Beheercapaciteit
 • Kennis
 • IT Transitie van oud naar nieuw
 • Documentatie (aanwezig ja/nee)
 • Acceptatie criteria vanuit IT Beheer
 • Beheerprocedures
 • Beheerafspraken
 • Activiteitenoverzicht, kalender
 • Projectenkalender, planning
 • Incidenten en problemen
 • Alerting bij hardware of software problemen
 • Leverancier incl. afspraken
 • Uitwijk (als noodzakelijk)
 • Security (richtlijnen)
 • Resource planning
 • Testen: pre-productie, performance, keten / integratie

Al met al zijn er iets meer dan 100 vragen verdeeld over 5 gebieden van aandacht binnen project management.